เผย 5 ประโยชน์ของการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง สำหรับคุณแม่มือใหม่

เผย 5 ประโยชน์ของการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง สำหรับคุณแม่มือใหม่

ที่รัดหน้าท้องผ้ารัดหน้าท้อง สเตย์รัดหน้าท้อง  review ที่รัดหน้าท้อง

เชื่อว่าคุณผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่นั้น ในตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์จะใช้เวลาเตรียมการสำหรับเรื่องลูกเป็นหลัก แต่การเตรียมตัวสำหรับคุณแม่ก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งคุณผู้หญิงที่ต้องเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่นั้นจะสังเกตได้ว่ามีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะของขนาดหน้าท้องที่ยื่นออกมา โดยการเลือกใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลรูปร่างถือเป็นเรื่องที่ควรเลือก สำหรับการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง ถือเป็นตัวเลือกหนึ่ง สำหรับประโยชน์ของการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง มีดังนี้

เพิ่มความกระชับ
คุณแม่มือใหม่ควรที่จะเลือกใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง เพื่อช่วยเพิ่มความกระชับให้กับหน้าท้อง เพราะคุณแม่หลังคลอดมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อย เนื่องจากเกิดการขยายผิวหน้าท้องขณะที่ตั้งครรภ์ ดังนั้นเมื่อคลอดก็จะทำให้หน้าท้องหย่อนคล้อยได้ ซึ่งการใช้สเตย์จะช่วยเพิ่มความกระชับให้กับหน้าท้องได้

หน้าท้องแบนราบ
การใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง สำหรับคุณแม่ หรือคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหน้าท้องยื่น พุงป่อง เหมาะอย่างมาก โดยเฉพาะการใส่ในขณะที่ทำงานบ้าน ออกกำลังกาย หรือใช้ร่วมกับการทาครีมเพื่อสลายไขมัน โดยการรัดสเตย์จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันให้ดีขึ้น

ช่วยระบบไหลเวียนเลือด
การไหลเวียนเลือดเป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่สำคัญ ซึ่งคุณแม่มือใหม่ควรเลือกรัด สเตย์รัดหน้าท้อง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานดีขึ้น เนื่องจากมีการรัดบริเวณหน้าท้องพร้อมกับการใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีและเป็นปกติ

ช่วยมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
การรัด สเตย์รัดหน้าท้อง จะช่วยให้มดลูกของคุณมือใหม่เข้าอู่เร็วขึ้น เนื่องจากการรัด สเตย์รัดหน้าท้อง จะไปรัดให้บริเวณหน้าท้อง ซึ่งถือเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มดลูกนั้นเข้าอู่เร็วขึ้น

ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง
อาการปวดหลังของคุณแม่มือใหม่เกิดจากการรับน้ำหนักของท้องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้ สเตย์รัดหน้าท้อง เพื่อรัดบริเวณหน้าท้องและหลังจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังให้ดีขึ้น

คุณแม่มือใหม่ถือว่าต้องให้ความสำคัญกับลูกแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลรูปร่างที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการหาตัวช่วยในการดูแลรูปร่าง สเตย์รัดหน้าท้อง มีประโยชน์ต่อคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างมากซึ่งช่วยเพิ่มความกระชับให้กับหน้าท้อง ช่วยให้หน้าท้องแบนราบ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดี ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น และยังช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้อีกด้วย

Addrena Nootropic Review

Addrena

When I review nootropics, I make sure I abstain from all other nootropics for about one week. This is so I don’t get conflicting feedback when I begin the trial. I also detox my system before I start. This gives me the best ability to feel the difference and to be aware of the mind and body changes which I observe.

The first thing I always look for is which nootropics and cognitive enhancers are actually used in the stack. A nootropic stack is a combination of several nootropic supplements aimed at giving a synergistic all round beneficial effect for optimal cognitive functioning.

These reviews will give you a first hand idea of what to expect if you decide to purchase any of these nootropics. Keep in mind however, people do have different experiences and results can be varied. I only want to give my readers the best perspective for making their own decision.

Addrena Review: 

I recently had the opportunity to trial the loading phase of Addrena. A new nootropic stack on the market. Nootropic stacks are always a great way to get the advertised benefits of nootropics, especially if they are presented and sold as a ready to go serving by the manufacturer.

I have been able to get a special discount for my readers if they are interested in purchasing Addrena.

Th types of nootropics which are included in the Addrena stack are some of the best performing brain supplements on the market. Each nootropic has specific cognitive effects and will give your brain the essential nutrients it needs. The supplements come in easy to swallow tablet and capsule form.

The Addrena loading phase I trialed consisted of five days with a morning and an evening serving. Each serve comes in a convenient easy to open packet labelled AM and PM. Instructions are straight forward and the daily process was very simple for me to integrate into my lifestyle.

I did not notice any side effects such as nausea or antsiness during the trial. Some nootropic stack have caffeine added; this can sometimes give a feeling of overwhelm or anxiety. Thankfully Addrena is caffeine free. What I did notice was a more clear ability to be in the present moment. This actually allowed me to be more aware of my breathing, which in turn allowed me to breath deeper instead of unconsciuos shallow breathing. This obviously helped me feel more calm and relaxed.

Other effects I noticed were the subtle lifting of depression and dwelling states. I was able to move on and get over things quicker. I guess I felt my mind was more free and not caught up with inner self talk. So, a sense of serenity and clear mindedness is another observation. Even though this trial of Addrena was only five days and the benefits were on a minor level, I am quite certain that with longer use coupled with exercise and nutrition, the beneficial effects would be much greater.

The cost of Addrena is a little pricey but considering the convenience of one easy to use packet twice a day and an all round cognitive enhancing stack; you more than likely wouldn’t need to buy any other brain supplements. Savings are increased per month if purchased as a twelve month subscription as opposed to a one off monthly purchase.

In conclusion, with my trial experience of Addrena – I believe it to be an investment well worth it. These days we all need as much advantage as possible and the health of our cognitive functioning needs to be at the forefront of all success in our lives. So, I am sure having Addrena in your budget as part of your lifestyle will help you reap rewards in every area of your life.

If you are interested in purchasing Addrena, their website has all the information and answers to your questions. The team at Addrena are professional and genuinely care for your cognitive well being. To get further savings when you buy Addrena, use this promo code for a discount. Synaptol Reviews

Addrena is a high quality nootropic stack designed for greater cognitive functioning and presented in easy to use packaging.”

Why Doesn’t My Hair Hold Color?

There are women who get their hair colored and then wonder why the hair did not hold color. This is a common question these days. There are others who, after coloring their hair, get fabulous looking  Home Laser Hair Removal. This difference often frustrates people especially women considering the amount of money that is spent on hair color.

Home Laser Hair Removal
The usual method of coloring hair involves lightening the original color of the hair by lifting the cuticle layer for allowing the color or sometimes a bleaching agent to enter deep into your hair. This also allows the color to get displaced adequately.

Men or women who suffer from damaged hair often face this situation. Till the time they don’t eat a balanced diet and use a shampoo with natural ingredients, the person’s hair is not likely to hold color. The problem with damaged hair is that it is not in a position to be colored. That’s because any artificial treatment on hair affects your hair in some way or the other. On damaged hair the effect is almost always negative.

In order to bring back good health into your hair get hold of a shampoo that works well for your type of hair. This is not the time to go in for the trendy shampoos, conditioners or styling mousse.

Several women use hair dyes at home. Frequent use of hair dyes also affects hair in a way that it becomes too porous to hold the desired color any more. Dyeing hair more often makes it difficult for hair to retain the color. Hair color care is important whether you take care of your hair at home or go to a salon to get it washed thoroughly. After you color your hair, give it sometime time to retain the color. It is not advisable to immediately go out in the sun. Hair color often fades off due to exposure to sunlight.

Hair color is likely to fade if you immediately apply and wash your hair using a strong shampoo. This is, in a way, undoing what the lady at the salon did. This way would probably waste all your money in a few minutes.

Frequent hair color also strips open your hair cuticles and then it gets difficult to retain the color. Hair color care also involves conditioning your hair generously and more frequently. That is because coloring your hair makes them dry. To take care of the dryness it is important to find a conditioner most suitable for your hair. Allow your hair to heal. Depending on the damage to hair, it will take some time to get back to normal.

When your hair heals completely make sure that you choose a hair color that does not leave your hair dry. If your hair is already dry then it is necessary to get hold of a brand that is best for dry hair. Consult an expert in the field and spend some time in knowing how you can protect your hair after they have been colored.

Finding Used Home Appliances Online

Finding Used Home Appliances Online

As new models are appeared in the market, many consumers start thinking about replacing the old one thus providing opportunities for those whose budge force them to buy used one. Prior to buying, ensuring the level of used home appliances is necessary. Make sure it is in functioning condition. It is often appropriate before purchasing to get the appliance checked by a technician. Used home appliance will save and help you in your budget. Many manufacturers, factories and suppliers sell used home appliances (sears scratch and dent).These items are in great demand today. Just because of the depreciation factor, these factory second hand appliances like refrigerators, air conditioners, dishwashers, washers and microwaves ovens are cheaper then the new ones.

Investing in top quality used home appliances can be beneficial in many ways. Not only saving money but providing the best possible result. These appliances include a broad range and array.

Previous performances, present level of functioning and safety condition are the three most important aspects that need to be considered before buying a home appliance especially the old one. How the appliance will perform in the future is greatly depend on its previous performance history. Following are some tips which should be understand before going to the store.

Never buy first and measure last. Make sure to measure the space where you intend to place the appliance. Then buy an appliance which commensurate your required size. It is true that most appliances are available in standard sizes.

It is surely a little difficult to find color that matches the kitchen or other appliances. It is, therefore, advisable not to waste time hunting for a special color. Appliances are normally available in four basic colors so if you find your required appliance in white color or steel color, you may oft for it. Appliances are available in various styles. You should pre decide the style of the item.

Yellow pages are the best source to find places where used home appliance put on sell. Craigslist is another online source though a device having warranty is difficult to find in this way. You can check kmart for your requirement.

แนะนำเป้อุ้มเด็กราคาถูก คุณภาพดี

เป้อุ้มเด็กสไตล์เกาหลี มีสายคล้องคอ และสายรัดเอว ปรับระดับสายได้ มีตัวล็อค ปลอดภัย ช่วยลดอาการปวดเมื่อย แขนและหลังของคุณแม่ แถมเป้อุ้มเด็กยังมีฐานรองนั่งให้น้องนั่งไม่เจ็บก้นหรืออับชื้น เพราะเป้อุ้มเด็กทำมาจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 2 ขวบ เป้อุ้มเด็กนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือพี่เลี้ยงเด็กที่ต้องพาเด็กไปทำธุระด้วย หรือจะเป็นการกล่อมเด็กเพื่อให้นอนหลับก็ตาม และยังสามารถใช้ได้หลากหลาย ดูภาพสินค้าเป้อุ้มเด็กได้ด้านล่าง

line

p1 p2 p3 p4 p5

เป้อุ้มเด็กมีให้เลือกสองสี สีน้ำเงิน หรือสีคราม กับสีแดง

คุ้มสุดๆ สไลเดอร์ ชิงช้า แป้นบาส 3 in 1 ราคาถูกใจ พร้อมส่ง

สไลเดอร์ ชิงช้า และ แป้นบาส พร้อมลูกบาส ทำมาจากพลาสติกอย่างดี ปลอดภัย มีบันไดขึ้นสไลเดอร์ เก้าอี้ชิงช้ามีที่จับ ไม่มีเหล็กแหลมคม แข็งแรงทนทาน มั่นคง น้องๆเล่นสไลเดอร์พร้อมกันได้หลายคน และยังสามารถเล่นในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ รองรับน้ำหนักได้ถึง 80 กิโลกรัม

ราคา 3990 บาท

สินค้าหมด หยุดจำหน่ายชั่วคราว


สไลเดอร์

 

เหมาะสำหรับเด็กอายตั้งแตุ่ 1 – 8 ปี
ขนาด สไลเดอร์ สูง 1.26 เมตร กว้าง 1.70 เมตร และยาว 1.7 เมตร
จากราคาปกติ 5500 บาท ลดเหลือเพียงราคา 3990 บาท (ราคาถูกที่สุด)
น้ำหนักสินค้า ประมาณเกือบ 30 กิโลกรัม

รูปภาพสินค้า สไลเดอร์ ชิงช้าแป้นบาส จริง

สไลเดอร์ราคาถูก

สไลเดอร์ สีสันสวยงาม แข็งแรงทนทาน พร้อมส่ง

สไลเดอร์ ชิงช้า

สไลเดอร์ มีบันไดแข็งแรง

บันไดสไลเดอร์

ที่นั่งชิงช้ามีที่จับ

ที่นั่งชิงช้า

การจัดส่งสไลเดอร์
*** [ฟรี]หากลูกค้าอยู่เชียงใหม่สามารถรับสินค้าได้ที่ร้าน
*** [ค่าส่ง ฟรี]ส่งแบบพัสดุธรรมดา (ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน)

วิธีชำระเงิน
โอนเงินผ่านทางธนาคาร (กรุณาติดต่อทางร้านก่อนเพื่อเช็คสินค้า)

line

เมื่อเด็กๆอยากเล่นของเล่นอย่าง สไลเดอร์ ชิงช้า แป้นบาศ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาน้องๆออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่น แต่เนื่องด้วยไม่มีเวลาบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็ไมไ่ด้พาไปเล่น สไลเดอร์ และชิงช้า เป็นของเล่นที่เด็กๆโปรดปรานมาก ลองย้อนกลับไปในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังชอบเล่น สไลเดอร์ ชิงช้า แป้นบาส ไม่เพียงแค่ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน ร่าเริง เท่านั้น เด็กยังได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย สมอง และความสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่เล่นด้วยกัน นอกจากนี้การเล่นสไลเดอร์ ชิงช้า แป้นบาส ยังช่วยให้น้องๆมีไหวพริบ อีกด้วย

จำหน่ายกระเป๋าสัมภาระคุณแม่ราคาถูกใจ

เคยเป็นไหมครับเวลาพาเจ้าตัวน้อยออกไปข้างนอก ต้องเตรียมสัมภาระวุ่นวายเลยทีเดียว บางครั้งก็นำของใส่ถุงรวมๆกัน ยิ่งเป็นถุงหิ้วแล้ว ยิ่งทำให้หาของยากขึ้น วันนี้ขอแนะนำกระเป๋าสัมภาระคุณแม่ที่เหมาะสำหรับคุณแม่ต้องต้องเตรียมสัมภาระเวลาเดินทางออกนอกบ้านพร้อมเจ้าตัวเล็ก


กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ใน 1 เซต ประกอบด้วยกระเป๋า 3 ชิ้น
1. ประเป๋าใบใหญ่ สามารถใส่ของต่างๆได้ เช่น เสื้อผ้า ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู เป็นต้น
2. กระเป๋าใบกลาง สามารถใส่ขวดนมได้ เพราะเก็บความร้อนได้ด้วย และสามารถใส่สิ่งของอื่นๆ ตามต้องการ
3. กระเป๋าใบเล็กสุด สามารถใส่ขวดนมได้ 1 ขวด

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ กระเป๋าสัมภาระคุณแม่
กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ กระเป๋าสัมภาระคุณแม่

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่พกพาสะดวก สามารถสะพายได้ไม่เกะกะจัดของเจ้าตัวเล็กได้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อต้องการของก็สามารถเปิดหยิบเอาสิ่งของได้ง่ายสะดวก การทำความสะอาดง่าย เมื่อกระเป๋าเปื้อนไม่ยุ่งยาก คุ้มค่าสุดๆ ซื้อ 1 เซตได้กระเป๋า 3 ใบ สามารถอ่านรายละเอียดกระเป๋าสัมภาระคุณแม่เพิ่มเติมได้ที่

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ ถูกใจ ทั้งราคา และคุณภาพ

ของเล่นแบบไหน ช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อย

th (5)ของเล่นกับเด็กเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมไปถึงทารกด้วย พ่อแม่ทุกคนก็คงจะซื้อ ไว้ให้ลูกเล่นอย่างแน่นอน แต่คุณจะรู้ไหมว่าชิ้นนั้นจะช่วยเสริมพัฒนาการ ให้ลูกหรือไม่

มาดูกันซิว่ามีของเล่นอะไรบ้าง ที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ ให้ลูกน้อยได้

ของเล่นมีเสียง 
เสียงปี๊บ ๆ กุ๊งกิ๊ง ๆ จากของเล่นจะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ลูกน้อยได้มากทีเดียว จะช่วยให้ลูกน้อยได้ฝึกการมอง ทักษะการฟัง พ่อแม่ควรจะหาของเล่นสีสด ๆ ให้ลูกเล่น เวลาเล่นควรจะค่อย ๆ ขยับย้ายที่ไปช้า ๆ เพื่อให้เด็กได้มองตาม

เสียงดนตรี กล่องดนตรี 
โมบายล์ที่มีเสียงดนตรี กังสดาล คีย์บอร์ด และเสียงเพลงจากเทปคลาสสิก จะช่วยทำให้ลูกเพลินไปกับการฟังจนหลับได้อย่างสบาย โดยเฉพาะเทปคลาสสิกที่วิจัยมาแล้วว่า ถ้าเปิดให้ลูกฟังบ่อย ๆ จะทำให้เด็กมีปัญญาดี เฉลียวฉลาด และจิตใจดี เพราะเพลงคลาสสิกจะมีทำนองเพลงนุ่มนวล และซับซ้อน อีกทั้งยังช่วยให้เด็กไม่ตื่นกลัวโลกภายนอกด้วย

อุปกรณ์ของเล่นยามอาบน้ำ 
อาทิเช่น ลูกเป็ดยางลอยน้ำ ถังน้ำเล็ก ๆ ไว้ใส่น้ำ โถส้วมลูกเป็ด หรือแม้แต่กระทั่งสติ๊กเกอร์การ์ตูน เฉพาะติดกระเบื้อง หรือพื้นเรียบทุกชนิด ติดไว้ในห้องน้ำ จะช่วยจูงใจให้ลูกเพลิดเพลินไปกับการอาบน้ำเป็นอย่างมาก

ของเล่นที่แฝงไปกับการนอน 
ไม่ว่าจะเป็นหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้านวม ก็มีส่วนทำให้ลูกเพลิดเพลินได้ ถ้าคุณแม่เย็บเป็นจะเย็บให้ลูกเองก็ได้ เพื่อเป็นการประหยัด และสามารถเลือกลายผ้าให้ลูกได้เองด้วย หรือก่อนนอนคุณแม่จะร้องเพลงกล่อมลูกเบา ๆ ก็ดีค่ะ

ของเล่นที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ 
จำพวกรถลาก ลูกบอล รถสามล้อ จักรยาน ม้าโยก ลูกที่อยู่ในวัยคลาน พ่อแม่จะลากไปให้ลูกคลานตามให้ทัน ลูกจะสนุกกับการคลานตามของเล่น แต่ถ้าลูกอยู่ในวัยเดินได้แล้ว ลูกก็ยังรู้สึกสนุกที่ได้ตามไปเก็บ คอยแย่งเล่นจากพ่อแม่ หรือจะเล่นม้าโยก ขี่จักรยานสามล้อ ลูกก็จะเล่นทั้งวันจนไม่ยอมเลิกเลยล่ะค่ะ

เล่นขายของ ของเล่นอมตะ 
การนำเอาหม้อเล็ก ๆ กระทะ หรืออาหารปลอมมาเล่นกับพ่อแม่ หรือเล่นกับเพื่อน ๆ ทำให้เด็กมีความคิดของตัวเอง รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ต้องทอดไข่นะ ต้องหุงข้าวนะ และทำให้เด็กเรียนรู้ความหมายของคำว่า “มี” และ “ไม่มี” หรือ “เต็ม” และ “ว่าง” เช่นเด็กอาจจะบอกว่า “นี่ค่ะ ข้าวผัดของหนู” แล้วลูกก็ทำท่ากิน ไม่นานเราจะได้ยินลูกพูดว่า “ทานหมดแล้วค่ะ” เราก็ควรจะชมลูกว่า “ทานหมดแล้ว เก่งมากจ้ะ”

เล่นกับลูก นี่ล่ะดีที่สุด
ไม่ว่าจะมีของเล่นกี่ร้อยกี่พันชิ้น แต่ถ้าต้องเล่นอยู่คนเดียว ลูกก็จะเกิดความเหงา ของเล่นนั้นก็จะไม่มีความหมาย การเล่นกับลูกให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักของพ่อแม่ และช่วยกระชับความอบอุ่นระหว่างครอบครัวได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าของเล่นของลูกจะเป็นอะไร หรือจะเป็นของเล่นเด็ก เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วย ควรหมั่นนำไปทำความสะอาดเสมอ ๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะต้องมีเวลาเล่นกับลูก สอดแทรกการสอนไปพร้อม ๆ กับการเล่น และให้ความอบอุ่นกับลูกมากที่สุด แค่นี่ก็จะทำให้ลูกมีสุขภาพกาย และใจสมบูรณ์แข็งแรง และจะเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปค่ะ

มาแล้ว!!เตียงสระผมเด็กราคาพิเศษ

เตียงสระผมเด็กยอดฮิต มาแล้วจ้าา สำหรับต้องๆที่สระผมบ่อยๆและจะทำให้การสระผมนั่นง่ายขึ้นด้วยเตียงสระผม ทำจากวัสดุพลาสติกแข็งแรงทนทาน ราคาย่อมเยา บ่อยครั้งที่การสระผมมักเป็นปัญหาสำหรับเด็กๆ อายุ 5 เดือน ถึง 12 ปี เวลาสระผมนั้นค่อนข้างลำบากพอสมควร โดยเฉพาะเด็กๆที่ไม่ชอบการสระผมเอาเสียเลย แต่การสระผมต้องใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้เด็กๆรู้สึกเบื่อได้ง่าย หากคุณแม่ใช้เตียงสระผมเด็ก ทั้งง่ายและสะดวก สีสันสวยงามดึงดูดเด็กๆ ให้มาสระผมได้อย่างง่ายดาย เตียงสระผมถูกออกแบบมาอย่างปลอดภัยแต่การเก็บรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถชมภาพสินค้าจริงได้ข้างล่างนี้ได้เลย

_MG_1306

_MG_1311

_MG_1314

คลิป vdo แนะนำสินค้า

วิธีใช้เตียงสระผมสำหรับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ใช้ได้

วันนี้ทางเว็บไซต์ขอเสนอของใช้ที่จำเป็นสำหรับการสระผมของเด็กๆ ปกติแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่สระผมเด็กมีวิธีการอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้น้ำเข้าและ แชมพูเข้าหู จมูก ตา ปาก ที่แน่ไม่ก้ม ก็เงยใช่ไหม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100%

hair1คุณพ่อ คุณแม่ใช้วิธีแบบนี้อยู่หรือเปล่า

hair2
หรือแบบนี้

วิธีไหนมันก็ถูกทุกข้อถ้าสามารถสระผมเด็กๆได้แต่ประเด็นคือป้องกันแชมพูเข้าตา หรือจมูกแล้วหรือยังครั้นจะใช้หมวกก็คงไม่เหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงเพราะจะทำให้ลำบากสระไม่ทั่วถึงทำให้ไม่สะอาดได้อีกด้วย มาเนรมิตวิธีการสระผมด้วยการสร้างมินิบิวตี้ช้อปในบ้านให้เจ้าหนูหน่อยกันดีกว่า ง่ายๆด้วยเตียงสระผมเด็ก แปลงโฉมพื้นที่ในบ้านให้เป็นร้านสระผมรับรองถูกใจน้องๆแน่นอน

details

เตียงสระผมเด็กพร้อมออพชั่นเสริมต่างๆ

bannerchair

 

การใช้เตียงสระผมก็ง่ายมาก ถ้าคุณแม่เคยไปร้านสระผมก็ใช้เป็นแล้ว เพราะเตียงสระผมเด็กก็มีวิธีการใช้เหมือนเตียงสระผมทั่วๆไปเลย
kodung

เตียงสระผมพร้อมส่งถึงมือคุณหนูๆทั่วประเทศ

 

Back to Top Copyright © 2011 - Boulevard. All rights reserved. | Sitemap